Activon® Tube

Predstavlja 100% medicinski Manuka med u tubi, 25g

activon tube

Koristi se za tretman hroničnih inficiranih i neinficiranih rana

Efikasno antimikrobno delovanje Manuka meda je klinički dokazano i kod bakterija kao što su: Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa, MRSA (Meticiline resistant Staphylococcus aureus), MSSA (Peniciline resistant a Meticiline sensitive Staphylococcus aureus), VRE (Vancomycin resistant Enterococcus faecalis).

Manuka med svojim delovanjem eliminiše neprijatne mirise i autolitičkim debridmanom uklanja nekrotično i devitalizirano tkivo. Stimuliše produkciju interleukina i faktora rasta čime prirodnim putem dovodi do zaceljenja rane.

Activon® Tube se može koristiti kod svih vidova rana, ranu je potrebno prethodno isprati fiziološkim rastvorom nakon čega se nanosi tanak sloj Activon Manuka meda po površini rane.

Activon® Tube se posebno preporučuje kod dubljih rana, kao i hroničih rana manjih površina i opekotina.

Zahvaljujući svom prirodnom poreklu i mehanizmu delovanja Manuka med se može koristiti sve vreme lečenja rana i nije potrebno praviti pauze u tretmanu.

Upozorenje: ne koristiti ukoliko postoji alergija na ubod pčele. Poseban oprez kod dijabetičara.